Ana Sayfa | İletişim | Linkler
Emisyon Kaynaklarında Ölçüm Noktalarının Belirlenmesi

Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek – 3.a gereği; Tesislerde emisyon ölçüm yerleri Türk Standartlarına, EPA, DIN veya CEN normlarına uygun, teknik yönden hatasız ve tehlike yaratmayacak biçimde ölçüm yapmaya uygun, kolayca ulaşılabilir ve ölçüm için gerekli bağlantıları yapmaya imkan verecek şekilde seçilmelidir. Uygun olmayan noktalarda yapılan ölçümler yetkili mercii tarafından kabul edilmemekte ve ölçümler geçersiz sayılmaktadır.

Uygun ölçüm yerlerinin tespitinde EPA Metot 1 standardı kullanılmaktadır. Bu standart kapsamında; ölçüm noktası, dirsek, genişleme, vb gibi akımı değiştiren etkilerden sonra, bacanın alt tarafından baca çapının en az sekiz katı uzaklığında, atmosfere açılan üst tarafından ise baca çapının en az iki katı kadar aşağıda olmalıdır. Eğer bu kriter sağlanamıyorsa, ölçüm noktası, bacanın alt tarafından baca çapının en az iki katı uzaklığında, üst tarafından ise baca çapının yarısı kadar uzaklıkta olmalıdır. Ölçüm noktasında en az 10 cm çaplı bir delik açılması gerekmektedir. Emisyon kaynakları üzerindeki numune alma noktalarının, ekibimiz ölçüme gelmeden önce, tesisiniz tarafından tarif edilen biçimde hazırlanması gerekmektedir.

Ankara Sanayi Odası 1.Organize Sanayi Bölgesi ASO-KOSGEB Çevre Lab.Ayaş Yolu 25.km - ANKARA
Tel: (312) 267 00 00, Faks: (312) 267 00 09, E-Posta: info@asokosgebcevrelab.org.tr
İşbu Sitenin tüm hakları saklıdır. ©ASO-KOSGEB Çevre Laboratuvarı 2009 | Design: İNAJANS